BELEEF BUITEN VAN BINNEN..

SAMENWERKEN MET DE KRACHT VAN DE NATUUR

25-10-2022

Essentieel in het nieuwe denken over de bossen en andere natuur om ons heen is de betrokkenheid van nieuwe netwerkpartners. 

Professionals uit de ggz zullen steeds meer gaan samenwerken met de grote landelijke natuurorganisaties of ondernemers in het groen. Uitbreiding van het netwerk vraagt om meer gedeelde kennis, meer ondernemerschap en meer samenwerking in het netwerk, voor zowel de professionals uit het groene als uit het witte (hulpverlenende) domein.

Zelf was ik een witte hulpverlener en ben in 2002 verder gegaan met mijn WANDELOGIE PRAKTIJK IN DORST als groene hulpverlener.

In Angelsaksische landen lijkt men de kracht van de natuur na de eeuwwisseling te hebben hervonden. In Nederland gaf de stichting Green Mental Health de aftrap van een beweging om de natuur naar de geestelijke gezondheidszorg te brengen - en andersom. In het recent opgerichte platform de Groene GGZ verenigen natuurorganisaties, groenvoorzieningen, (zorg)boerderijen, ggz-instellingen, coachings- en psychologenpraktijken en kwaliteits- en kennisinstituten hun krachten om het groene domein optimaal te laten integreren of aansluiten bij het witte domein en visa versa.

De eerste initiatieven zijn zichtbaar: ggz-organisaties kiezen voor vergroening, psychologen stappen de natuur in en groene werk- en tuinprojecten zijn gestart om (onder andere) participatie en inclusie van mensen met mentale gezondheidsproblemen te bevorderen. 

Iedereen met hart voor deze mensen zou zich bij de beweging moeten aansluiten: van plant-in-de-kamer-zetter, natuurwandelaar, zorgboer, buitenpsycholoog, tuinontwerper tot tegelwipper. 

Alleen samen zijn we in staat om van het metaforische ecosysteem voor mentale gezondheid een groene en natuurlijke variant te maken: een echt ecosysteem voor gezondheid.

Koen Westen is docent Verpleegkunde en onderzoeker bij het Lectoraat Zorg rondom het Levenseinde aan Avans Hogeschool, senior-onderzoeker van de onderzoekslijn Herstelondersteunende netwerkzorg in de ggz bij Reinier van Arkel en vicevoorzitter van CCAF. Jolanda Maas is senior-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit artikel is gebaseerd op hun recent verschenen boek 'Green Mental Health' (samen met Renske Visscher).

Foto: Marco Derksen (Flickr Creative Commons)

Dit artikel is 2138 keer bekeken.

Sta je op de wachtlijst bij de GGZ? Ga dan vooral bosbaden! Lees het hele artikel.

Wandelogie ...